Çağrı Merkezi: 0 850 711 91 00

KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 • PREDİVNE www.divnemoda.com internet sitesi aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Predivne’ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
 • Predivne’ın işlediği veriler üstündeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğiniz gibi konularda sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

A- Predivne olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.

Veri sorumlusu olmamız sebebiyle açık rızanız olması veya KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz

B- Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla ve sizlere daha iyi hizmet vermek gayesiyle;      

Sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihleriniz ile alakalı istatistiksel analizler yapmak,

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde Üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz. 


Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, Alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.


Bu kişisel verileri Site ‘de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.
Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik çalışmalar için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız. 


Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Predivne, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi; güvenliğiniz ve Predivne yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

C- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Yükümlülükleriniz nelerdir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

D- Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

E- Predivne olarak kişisel verilerinizi koruma noktasındaki yükümlülüklerimiz nelerdir?

Sizlere ait kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemememiz nedeniyle KVKK ve sair mevzuat kapsamında birtakım yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

İlgili yükümlülükleri başlıklar altında belirtmek gerekirse;

 • Aydınlatma yükümlülüğü,
 • Bilgilendirme yükümlülüğü,
 • Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

F- Ticari Elektronik İleti İzni

Predivne tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla www.divnemoda.com üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir. Bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde;

 • Sitemize üye olmak için yapacağınız başvuru anında söz konusu işleme onay vermeniz,
 • Üye olurken onay vermemeniz durumunda, istediğiniz herhangi bir zamanda, internet sitemizde yer alan “…………” bölümü altındaki “………………..” kısmından tercih değişikliği yapmanız gerekmektedir.

Predivne olarak, hiçbir gerekçe açıklamaksızın ticari elektronik ileti aracılığıyla tarafınızla kampanya ve duyurulara ilişkin bildirim yapılmasını, herhangi bir gönderi ve ileti sağlanmasını sonlandırma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

G-Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım, Site kullanım müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlar, kampanya ve benzeri hallerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

H- Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Site'yi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site ‘ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.
www.divnemoda.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. , size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Predivne, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde kalacaktır.

Predivne, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Site'yi ve/veya Predivne reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Predivne bu reklamları sunarken, Predivne sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Site'yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç Site ‘de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca Predivne tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezlerinin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

 

CEET TEKSTİL TİCARET LTD. ŞTİ.
MERSİS NO: 0204065230700001
ŞEMSİPAŞA 14. SK. NO 7 - 3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

0850 711 91 00

0530 117 91 00
info@divnemoda.com